• neiyetu

Spoločenská zodpovednosť firiem (CSR)

Spoločenská zodpovednosť firiem (CSR)

Spoločenská zodpovednosť firmy (CSR)

Neustále plníme svoje sociálne povinnosti najlepším možným spôsobom.

Zodpovednosť voči zákazníkom

Využívame zdroje čo najefektívnejšie na poskytovanie produktov a služieb, ktoré zákazníci potrebujú.Ako zodpovedný výrobca prírodných surovín udržiavame stabilný a trvalý strategický vzťah s našimi zákazníkmi.Dúfame, že prostredníctvom našich produktov prispejeme spoločnosti.Milujme prírodu a užívajme si život.

Zodpovednosť voči zamestnancom

Ľudské zdroje sú nielen cenným bohatstvom spoločnosti, ale aj podpornou silou rozvoja podnikania.Každý zamestnanec podniku je pre nás veľmi dôležitý.Zabezpečíme stabilitu práce personálu, neustále vzdelávanie a napredovanie, dbáme na zdravie personálu, aby sa personál mohol venovať rodine a práci.Zamestnanci z nás robia silnú spoločnosť.Rešpektujeme sa a spoločne napredujeme.

Zodpovednosť voči spoločnosti

Ako spoločnosť dodržiavame trvalo udržateľný rozvoj, venujeme veľkú pozornosť šetreniu zdrojov a ochrane prírodného prostredia.
Snažíme sa čo najlepšie pomôcť zaostalým oblastiam vyriešiť problém nevyužitej práce a zdrojov, školiť farmárov, rozvíjať poľnohospodárstvo a vytvárať príjem pre miestnych farmárov.Taktiež zvyšujeme investície a nové projekty na rozšírenie zamestnanosti a zníženie tlaku spoločnosti na zamestnanosť.


Pošlite nám svoju správu:

Tu napíšte svoju správu a pošlite nám ju